Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Beoordelen windklimaat bij hoogbouw (NEN 8100)

Aanleiding

In de lijst ‘Bezwaar en zorgen’ maakt de bewonersgroep ‘Oostkavels-Filmwijk’ bezwaar tegen de torenflat aan het Weerwater en de hoogbouw langs de Stadswetering, hoger dan 15 meter. Dit  vanwege de verwachte toenemende windkracht met windval. Hoewel het (nog) niet wettelijk verplicht is, doen we een dringend beroep op de Gemeente naar voorbeeld van andere gemeentes de NEN-norm 8100 toe te passen op het “voorlopige” bouwplan voor de Oostkavels . Dit vanwege de voorgenomen hoogbouw en de veiligheid van burgers.

Bouwen vanuit NEN 8100, de norm voor beoordeling van het windklimaat bij hoogbouw!

Toelichting

Door de veelal westelijke wind vanuit de richting van het Weerwater (Windfinder, 2022; zie figuur hieronder) zal de Gemeente de invloed van de voorgenomen hoogbouw op het windklimaat moeten onderzoeken volgens het beslismodel NEN 8100. Dit onderzoek moet als verplichting worden opgenomen in het omgevingsplan ‘Oostkavels’ voor hoogbouw hoger dan 15 meter. Dit om risico en gevaar voor huidige bewoners in de Filmwijk en voor wandelaars/fietsers rondje Weerwater door windval te voorkomen.
Het onderzoek zal in opdracht van de Gemeente uitgevoerd moeten worden door een onafhankelijk bureau. De bewonersgroep ontvangt tijdig = voor definitieve planvorming het volledige onderzoeksrapport om met de Gemeente het gesprek hierover aan te kunnen gaan.Vragen

  • Heeft de Gemeente beleid voor het beoordelen van het windklimaat?
  • Indien nee, wat is dan het beleid rondom hoogbouw en veiligheid?
  • Indien ja, welke kwalificaties heeft de Gemeente Almere als beleidsregel voor beoordeling  windklimaat bij hoogbouw?

Zie voorbeeld van de stad Eindhoven, via onderstaande link:
Beleidsregel gemeentelijke normen windhinder (officielebekendmakingen.nl)


Fietsersbond

Het zijn vaak hoge gebouwen die lezers van de Fietsflits en vogelvrijefietser.nl noemden als reactie op de vraag ‘Waar bent u bijna van de fiets gewaaid’? De wind waait aan de bovenkant van zo’n hoog gebouw harder dan aan de grond. De wind botst tegen het gebouw aan, stroomt vanaf ongeveer twee derde van de hoogte van het gebouw naar beneden en zoekt dan een weg om het gebouw. Dan krijg je dus die valwind. Deze valwind,  samen met de wind die er op begane grondniveau al is, zoekt versneld zijn weg rond het gebouw en dit leidt tot grote windkracht en -stoten. En daar hebben voetgangers en fietsers bij het rondje Weerwater en de aangrenzende bewoners van de Stadswetering en Lumièrepark last van. Voor hen is er dan sprake van valrisico of is het gewoonweg gevaarlijk.
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/alleen-nederland-heeft-norm-voor-windhinder/

Beoordelingskader NEN-norm voor windhinder

NEN 8100 (2006) is een norm voor de beoordeling van het windklimaat. Een juiste toepassing ervan voorkomt gevaarlijke situaties voor burgers door windval, ontstaan door hoogbouw.
De norm werkt met uurgemiddelde windsnelheden (m/s) gerelateerd aan de overschrijdingskans in percentage van uren per jaar. In een tabel is voor verschillende situaties en activiteiten (doorlopen, slenteren, langdurig zitten) aangegeven of het windklimaat slecht, matig of goed is.
In deze norm zit een beslismodel dat aangeeft wanneer een windonderzoek nodig kan zijn:

  • gebouwen hoger dan 30 meter: windonderzoek is nodig
  • beschut gelegen gebouwen, hoogte 15 tot 30 meter: specialist beoordeelt of windonderzoek nodig is
  • onbeschut gelegen gebouwen, hoogte tot 30 meter: specialist beoordeelt of windonderzoek nodig is

NEN 8100 is vanuit de wet (nog) niet verplicht. De gemeente kan een verplichting voor een windonderzoek volgens de NEN 8100 in het omgevingsplan opnemen. Het verplicht de initiatiefnemer aan te tonen dat de geplande hoogbouw voldoet aan de NEN-norm 8100 voor windhinder en windgevaar.