Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Geraadpleegde bronnen

Ana Architecten (2021). Impactanalyse Buitenlust Diemen. Onderzoek naar een geschikte locatie op wijkniveau. Gemeente Diemen.

Cramer, J. e.a. (2008), Almere Principles, uitgeverij THOTH, Bussum.

De advocaten van Van Riet (2022). Omgevingsrechtelijke aspecten van hoogbouw deel 1 + 2. Utrecht.

Dienst Stadscentrum Almere (2006). Stadsgesprekken Oostkavels. Resultaten en verslag. Gemeente Almere. Almere.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (2017). Contextkader Zuidelijke Oostkavels versie 3. Gemeente Almere. Almere.

Dr. Ir. A.B. Van den Burg e.a. (2021) Stikstof en natuurherstel ’Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof. Wereld Natuur Fonds.

Gemeente Almere (2012). Bestemmingsplan Film-, Park-, Dans-, Verzetswijk en Lumièrepark (2012). Hoofdstuk 3. Karakteristieken plangebied/Paragraaf 3.3 Verkeersveiligheid. Almere.

Gemeente Almere i.s.m. Inbo en Metafoor (2021). Gebiedsplan Almere. Ontwikkeling van een Stadshart. Almere.

Gemeente Almere (2021). Nota Burgerparticipatie. Almere.

Gemeente Almere (2023), Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040. Almere.

Gemeente Almere. Planschadeverordening Almere 2008, Geldend van 05-04-2009 t/m 30-06-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2008. Almere.

Gemeente Almere. Visie en programma 2020-2030, Almere Centrum: de eeuwig jonge binnenstad. Almere.

Provinciale Staten (2021) Bijlage 3. Stikstof in perspectief.  Eerste rapportage Gebiedstafels. In:  Aanpak stikstof in Flevoland. Kaders 2021 en verder. Lelystad.

RIVM (2022). De zorg voor morgen begint vandaag. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Utrecht/ Den Haag.

Stichting Hoogbouw (2008). Een studie naar Nederlandse hoogbouwcultuur. Rotterdam.

Veenstra, W. (2009). Bewoners "Buitengewoon" tegen huidig plan bebouwing Hennepveld. Verslag Vve Buitengewoon Almere (interne publicatie).