Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Scenario 4: de ‘Groene trap’ met 2610 woningen en park op zuid!

 

Hieronder zie je de tekening van Scenario 4 voor het bouwen op de Oostkavels in het stadscentrum. Het is, met hulp van de Gemeente, gemaakt door de Bewonersgroep samen met architectenbureau INBO. De projectorganisatie ‘Oostkavels’ van de Gemeente heeft zelf drie scenario’s gemaakt, ook met INBO. Hierdoor zijn de vier scenario’s goed met elkaar te vergelijken.


Kwaliteiten scenario 4

Scenario 4 van de Bewonersgroep (zie ook Nieuwsbrief 9/november 2023 en Nieuwsbrief 10/februari 2024) is door de projectorganisatie ‘Oostkavels’ van de Gemeente beoordeeld als haalbaar c.q. realistisch. Het verschilt met de andere drie scenario’s van de Gemeente in:

  1. het bouwen van laag bij het Flevoziekenhuis naar hoog in het stationsgebied als natuurlijke trap (nature-based bouwen);
  2. een volledig bouwplan met 2610 nieuwe woningen;
  3. natuurkracht door het groene Lumièrepark door te trekken in het Stadscentrum bij het Flevoziekenhuis;
  4. meer natuurlijk licht op groene binnenplaatsen en in woningen, vooral in de winter;
  5. passende hoogte-accenten in verhouding tot de directe omgeving, met respect voor Filmwijk/ BouwRAI als bijzonder gebied voor het stadsbeeld en beeldbepalend in de directe omgeving;
  6. een duidelijke verdeling tussen stadswonen in het noorden en luchtig wonen in het zuiden;
  7. minder schaduwwerking en dus meer zonlicht op daken, belangrijk voor de opbrengst van reeds aanwezige en nieuwe zonnepanelen (energieneutraal);
  8. veiligheid voor fietsers en wandelaars door minder windval;
  9. een versterkt rondje Weerwater als groen-blauwe route, met een park op zuid als wandel- en fietsdoel en als open ruimte om te herstellen en te ontmoeten;
  10. toename aantal woningen richting het stationsgebied om zo meer mensen te verleiden de bus/trein te nemen. Dit conform de mobiliteitsvisie van de Gemeente.


Bovenstaande kwaliteiten van scenario 4 vergroot het woon-/leefplezier van de nieuwe bewoners op de Oostkavels, patiënten en bezoekers van het ziekenhuis en revalidatiecentra, fietsers/wandelaars, de 350.000 inwoners van Almere in de toekomst en de omwonenden in de Filmwijk/BouwRAI. In een volgende projectfase van het bouwproject ‘Oostkavels’ zijn aanpassingen op detailniveau (bijvoorbeeld meer terraswoningen) mogelijk.

Relatie met beleid Gemeente Almere

Scenario 4 draagt maximaal bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de Gemeente voor  de ontwikkeling Almere Centrum, Groen & Gezond Almere, Welstand en Energievisie Almere (zie figuur hieronder).