Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Filmwijkkrant december 2022

Bewonersgroep is tegen “voorlopige” bouwplannen Oostkavels

Hoogstwaarschijnlijk heeft u al gehoord over het bouwen van 1750-2500 woningen op de Oostkavels, het gebied tussen de Stadswetering en het Flevoziekenhuis vanaf het Weerwater tot aan de spoorbaan. De “voorlopige” bouwplannen hiervoor (3 scenario’s) zijn in oktober en november  door de Gemeente gepresenteerd in het Informatiecentrum op de Donjon (naast de Hema). Belangstellenden uit de Filmwijk zijn erg geschrokken van de woontoren van ca. 24 verdiepingen (± 70 meter hoog) op de hoek Weerwater/ Stadswetering (zie bewerkte foto) en de andere hoge gebouwen van minimaal zes/zeven lagen langs de  Stadswetering die daar op posters stonden afgebeeld.

Na de eerste presentatie in oktober is er een Bewonersgroep ‘Oostkavels-Filmwijk’ opgericht. Ze bestaat op dit moment uit 17 vaste personen (kernteam) en een groep medestanders die niet tegen bouwen zijn, maar wel tegen de huidige bouwplannen. Zij verwachten voor de Filmwijk grote problemen als de bouwplannen niet aangepast worden. Daarom is door de Bewonersgroep BEZWAAR gemaakt tegen de enorm hoge woontoren aan het Weerwater en de hoogbouw langs de Stadswetering omdat uitzicht, privacy, zonlicht verdwijnt en windkracht (nog meer) toeneemt. ZORGEN zijn er voor parkeeroverlast, meer druk op de zorg in de wijk, aantasten van het rondje Weerwater, slechtere bereikbaarheid van het centrum/Filmwijk door stremmend verkeer en een te lange bouwduur door  milieuregels en tekort aan  bouwmateriaal en personeel. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met medewerkers en verschillende politieke partijen zodat zij op de hoogte zijn van bezwaar en zorgen. Verdere gesprekken zullen nog volgen.

Om in het gesprek met de Gemeente nog sterker te staan zoekt de Bewonersgroep nog een stedenbouwkundige, jurist, planoloog, ecoloog en expertise over zonlicht, wind, schaduw, geluid, zonnepanelen en wat verder enige bijdrage kan zijn.

Wilt u meer weten over de activiteiten van de Bewonersgroep, ga dan naar onze website www.oostkavelsfilmwijk.nl