Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

NIEUWSBRIEF:

Bewonersgroep “Oostkavels-Filmwijk”

Nr. 3 / Januari 2023

Beste Filmwijker,

In de vorige Nieuwsbrief van december 2022 hebben wij u geïnformeerd over de drie bouwscenario’s voor de Oostkavels, gepresenteerd door de Gemeente in oktober/november 2022. Als tegenhanger van deze scenario’s hebben we als Bewonersgroep een vierde bouwscenario ontwikkeld (zie foto hieronder van Weerwater tot busbaan en foto van het hoogteverloop) met als uitgangspunt het bouwen van laag (vanaf het Weerwater) naar hoog (richting het spoor). Hiermee laten we zien dat dit bouwscenario van de Oostkavels in vergelijking met de andere bouwscenario’s vele voordelen biedt voor niet alleen de omwonenden, maar ook voor de nieuwe bewoners en de Gemeente.

Voordelen van bouwscenario 4: bouwen van laag (vanaf het Weerwater) naar hoog (richting het spoor)!

 1. Meer nieuwe bewoners dichter bij het spoor waardoor de behoefte aan een eigen auto minder wordt.
 2. Tonen van respect voor het architectonisch ontwerp van Filmwijk/BouwRAI met zichtlijnen.
 3. Optimale opbrengst van zonnepanelen op bestaande en nieuwe woningen door opklimmende bouwhoogten.
 4. Het voorkomen van gevaarlijke situaties voor wandelaars/fietsers door windval.
 5. Minder toename van windkracht op balkons appartementsgebouwen James Stewartstraat.
 6. Behoud van zonlicht in woonkamers, op balkons en in tuinen van omwonenden.
 7. Groter draagvlak onder ruim 430 omwonenden, met minder kans op juridische procedures en dus bouwvertraging.
 8. Kleinere kans op schadeclaims van omwonenden door  waardevermindering van bestaande  woningen.
 9. Mooie groene overgang van Stadscentrum naar Lumièrepark bij het blauwe Weerwater.

Gesprekken met senior stedenbouwkundige Almere
Begin 2023 zal de bewonersgroep in gesprek gaan  met de senior stedenbouwkundige van de Gemeente over de invulling van de Oostkavels. Dit op uitnodiging van de stedenbouwkundige zelf.
De Bewonersgroep is blij met deze uitnodiging en gaat hier graag op in. We zien het als een kans om er samen met de Gemeente uit te komen, mits er sprake is van wederzijds vertrouwen en echte participatie door het kunnen sluiten van compromissen vanuit het kernprincipe ‘bouwen van laag naar hoog’


Wist u dat …

 1. er in Centrum Almere Stad excl. Oostkavels nu ± 67 mensen wonen per hectare. Op de Oostkavels met  2550 woningen is dit ± 476 mensen (7 x zoveel), met meer kans op sociale overlast.
 2. de stedenbouwkundig ontwerper en ‘founding father’ van Filmwijk/BouwRAI de bouwscenario’s van de Gemeente respectloos vindt door het blokkeren van zichtlijnen op o.a. het Weerwater.
 3. alle 10 politieke partijen die wij tot nu toe hebben gesproken (34 van de 46 zetels) het bouwen van laag (vanaf het Weerwater) naar hoog (richting het spoor) een interessante optie vinden.
 4. onze oproep aan experts met ons mee te denken geleid heeft tot uitbreiding van expertise op het gebied van bestemmingsplannen, technisch tekenen en juridische zaken.
 5. Artist Impressions van hoogbouw steeds vaker lijken op het wonen in een jungle (green washing), maar niemand aan de dure voorzieningen denkt om planten op hoog niveau groen te houden.
 6. steeds meer gekeken wordt naar het verbouwen van bestaande panden als oplossing voor de woningnood.
 7. begin februari een gesprek plaatsvindt met o.a. de verantwoordelijk wethouder voor de Oostkavels.